તમે કોણ છો ?
એસ.એસ.સી. પછી કારકીર્દિ
.ધોરણ ૧૦ પછી શું?
.ધોરણ ૧૦ પછીના ડિપ્‍લોમાં અભ્‍યાસક્રમો
.ડિપ્‍લોમાં અભ્‍યાસક્રમો
.ગુજરાતમાં આવેલ પોલિટેકનિક / સંસ્‍થાઓ... તેમાં ઉપલબ્‍ધ ડિપ્‍લોમાં અભ્‍યાસક્રમો
.ઇન્‍ડો જર્મન ટુલરૂમના જોબ ઓરીએન્‍ટેડ કોર્સ
.ફાઇન આર્ટ ડિપ્‍લોમાં - મલ્‍ટીમીડિયાના અભ્‍યાસક્રમો
.બાલ-અધ્‍યાપન પ્રિ. પી.ટી.સી.
.કૃષિ યુનિર્વસિટી દ્વારા ચાલતા ધોરણ ૧૦ પછીના અભ્‍યાસક્રમો
.ડિપ્‍લોમાં એન્‍જિનિયરિંગ બાદ ડિગ્રી એન્‍જિનિયરિંગ
.ધોરણ ૧૦ પછી કેટલાક પ્રોફેશનલ કોર્સ
.આઇ.ટી.આઇ. ના ટેકનિકલ અભ્‍યાસક્રમો
.ડૉ. આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટીના ઉપયોગી અભ્‍યાસક્રમો
.કિશોર વૈજ્ઞાનિક ફેલોશિપ
.કુટિર ઉદ્યોગ ખાતા હસ્‍તકનાં તાલીમ કેન્‍દ્રો
.ચાટર્ડ એકાઉન્‍ટન્‍સી (સીએ.)
.સ્‍ટાફ સિલેકશન કમિશનની મેટ્રિક લેવલ એકઝામ
.ઇન્‍ડિયન આર્મીમાં સોલ્‍જર ટેકનિકલ (એમ.ઇ.આર.) એકઝામ
.ભરતીમેળા દ્વારા આર્મીમાં સોલ્‍જર ઇત્‍યાદિ જગ્‍યાઓ માટે ભરતી
.ઇન્‍ડિયન એરફોર્સ - એરમેન (નોન- ટેકનિકલ ટ્રેડ)
.ઇન્‍ડિયન એરફોર્સમાં એરમેન ઇન ડ્રાઇવર મિકેનિકલ ટ્રાન્‍સપોર્ટ (એમ.ટી.ડી) ટ્રેડ
.ઇન્‍ડિયન એરફોર્સમાં એરમેન ટેકનિકલ (ઇન્‍ટર) ટ્રેડર્સ
.ઇન્‍ડિયન એરફોર્સ - એરમેન ટેકનિકલ ટ્રેડ
.ભારતીય નૌકાદળમાં આર્ટીફ્રેશર એપ્રેન્‍ટિસ/મેટ્રિક એન્‍ટ્રી રિક્રુટસ/ડાયરેકટ એન્‍ટ્રી ડિપ્‍લોમાં હોલ્‍ડર્સ
.ઇન્‍ડિયન નેવીમાં ડોકર્યાડ એપ્રેન્‍ટિસીસ એકઝામ
.ઇન્‍ડિયન નેવીમાં સેઇલર (નાવિક)
.સીઆરપીએફ કોન્‍સ્‍ટેબરલ (જનરલ ડયૂટી)
.બીએસએફ ( બોર્ડર સિકયોરિટી ફોર્સ ) માં કોન્‍સ્‍ટેબલ ( જનરલ ડયુટી )
.ગુજરાત પોલીસ દળમાં લોકરક્ષક
.કેટલીક મહત્‍વની વેબસાઇટસ
.કારકિર્દી ક્ષેત્રની પસંદગીમાં મુંઝવણ અને પસંદગી પદ્ધતિ
.ઉચ્‍ચ શિક્ષણ ક્ષેત્રની સંસ્‍થાકીય માન્‍યતા પદ્ધતિ
.વિદેશમાં ઉચ્‍ચ શિક્ષણ પ્રાપ્‍તિની સરળ જાણકારી