તમે કોણ છો ?
ધોરણ-૧૨ (સામાન્‍ય પ્રવાહ) પછી શું ?
ધોરણ-૧૨ આર્ટસ પછીના કોર્સ
આર્ટસના વિષયો સાથે ધોરણ ૧૨ તમે પાસ કરેલ હોય તો તમારા માટે એક એકથી ચડિયાતા ઘણા અભ્‍યાસક્રમો છે. આપણે તેની યાદી બનાવીએ.
.મેરીટના આધારે એડમિશનઃ
પ્રવેશ પરિક્ષા આપ્‍યા વગર ધોરણ ૧૨ આર્ટસમાં તમે મેળવેલા માર્કસના આધાર પર તમને એડમિશન મળી શકે તેવા અભ્‍યાસક્રમોનું લિસ્‍ટઃ (૧) કોઇ વિષય સાથે બી.એ. અર્થાત બેચલર ઓફ આર્ટસનો કોર્સ (૨) બેચલર ઓફ બિઝનેસ એડમિનિસ્‍ટ્રેશન-બી.બી.એ. નો કોર્સ (૩) હોટલ મેનેજમેન્‍ટનો કોર્સ (૪) બેચલર ઓફ સોશ્‍યલ વર્ક-બી.એસ.ડબલ્‍યુ. (૫) બેચલર ઓફ રૂરલ સ્‍ટડીઝ- બી.આર.એસ. નો કોર્સ (૬) હોમ સાયન્‍સનો બેચલર ડીગ્રીનો કોર્ષ (૭) ફેશન ડિઝાઇનરનો બેચલર ડિગ્રીનો બેચલર કોર્સ (૮) બેચલર ઓફ ફાઇન આર્ટ-BPA નો કોર્સ (૧૧) જનરલ નર્સિગનો કોર્સ (૧૨) આયુર્વેદિક નર્સિગનો કોર્સ (૧૩) પ્રાયમરી ટીચર બનવા પી.ટી.સી. નો કોર્સ (૧૪) પ્રથામિક સ્‍કુલમાં ડ્રોઇંગ ટીચર બનવા માટે આર્ટ ટીચર ડિપ્‍લોમાનો કોર્સ (૧૫) પ્રાયમરી સ્‍કુલમાં વ્‍યાયામશિક્ષક બનવા સી.પી.એઙનો કોર્સ (૧૬) સંગીતવિશારદનો કોર્સ (૧૭) ચાર્ટર્ડ એકાઉન્‍ટન્‍ટનો CPT કોર્સ (૧૮) કંપની સેક્રેટરીનો ફાઉન્‍ડેશન કોર્સ (૧૯) કોસ્‍ટ એકાઉન્‍ટનો ફાઉન્‍ડેશન કોર્સ (૨૦) હાઇસ્‍કુલમાં વ્‍યાયામશિક્ષક બનવા માટે બેચલર ઓફ ફિઝિકલ એજયુકેશન -બી.પી.ઇ. નો કોર્સ (૨૧) ઇન્‍ટિરીયર ડિઝાઇનનો બેચલર ડિગ્રી કોર્સ-ગુજરાતમાં અને ગુજરાત બહાર. (રર) BABEd ઇન્‍ટીગ્રેટેડ
.પ્રવેશ પરીક્ષા આપીને એડમિશન મળે તેવા કોર્સ :
ધોરણ-૧૨ આર્ટસ પછી કેટલાક કોર્સ એવા છે જેમાં એડમિશન મેળવવા માટે એન્‍ટ્રસ ટેસ્‍ટ આપવાની હોય છે. પ્રવેશ પરીક્ષામાં સફળ થઇએ તો એડમિશન મળી શકે તેવા કોર્સનું લિસ્‍ટ: (૧) નેશનલ ઇન્‍સ્‍ટિટયુટ ઓફ ફેશન ટેકનોલોજી NIFT ના કોર્સ ડિપ્લોમા ઇન ફેશન ડિઝાઇન, ડિપ્‍લોમા ઇન એસેસરી ડિઝાઇન, ફેશન ડિઝાઇન એન્‍ડ ઇન્‍ફર્મેશન ટેકનોલોજીનો કોર્સ -FDIT જેવા નિકટના ધોરણ ૧૨ પછી ના ડિપ્‍લોમા અભ્‍યાસક્રમો (૨) અમદાવાદમાં આવેલ નેશનલ ઇન્‍સ્‍ટિટયુટ ઓફ ડિઝાઇન-NID ના ધોરણ ૧૨ પછી ચાર વર્ષના ડિઝાઇન ફિલ્‍ડના વિવિધ કોર્સ (૩) યુનિયન પબ્‍લિક સર્વિસ કમિશન-UPSC દ્વારા લેવામાં આવતી નેશનલ ડિફેન્‍સ એકેડેમી -NDA ની એકઝામ આપી આર્મીમાં (ભૂમિદળમાં) ઓફિસર બનવા માટેની આર્મીની કોલેજમાં એડમિશન (૧૪) વડોદરાની એમ.એસ.યુનિવર્સિટીમાં અને વલ્‍લભ વિદ્યાનગરની સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટીમાં ચાલતો બી.બી.એ. નો કોર્સ (૫) બેચલર ઓફ ફાઇન આર્ટ - BFA નો કોર્સ વડોદરા કે મુંબઇમાં (૬) ભારત સરકારની ઇન્‍સ્‍ટિટયૂટ ઓફ હોટલ મેનેજમેન્‍ટ એન્‍ડ કેટરિંગ ટેકનોલોજીમાં ચાલતો B.Sc. ઇન હોટલ મેનેજમેન્‍ટનો કોર્સ-ગાંધીનગર પાસે આવી એક સંસ્‍થા આવેલી છે. (૭) મ્‍યુઝિક, ડ્રામા, ડાન્‍સનો બેચલર ડિગ્રી કોર્સ-વડોદરાની એમ.એસ.યુનિવર્સિટીમાં (૮) મુંબઇમાં બેચલર ઓફ મેનેજમેન્‍ટ સ્‍ટડીઝ-BMS નો કોર્ષ (૯) નેશનલ લો યુનિવર્સિટી ગાંધીનગરનો LLB કોર્સ (૧૦) નેશનલ ફાયર કોલેજનો સબઓફિસર કોર્સ વિગેરે
યાદ રહે મિત્રો, ધોરણ ૧૨ પછી ડિપ્‍લોમા ઇન હોટલ મેનેજમેન્‍ટ તરીકે જાણીતો કોર્સ હવેથી "B.S.c. ઇન હોટલ મેનેજમેન્‍ટ એન્‍ડ એડમિનિસ્‍ટ્રેશન" થયો છે. (હોટલ મેનેજમેન્‍ટ)
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ