Education Department
Telephone List of District Education Officer
Sr. No. Name of District Name of District Education Officer Telephone No. (Office) Mobile No. Telephone No. (Resident)
1 Ahmedabad(City) Shri P. B. Gadhvi 079-26442961 18181 14601
11011 70201
23238021
2
Ahmedabad(Rural)
Shri K. k. Rathod 079-26563262 18181 14602
18256 52201
11011 70202
26431686
3 Amreli Shri B. K. Maru 2792-222936 18181 14603
11011 70203
223508
4 Anand Shri B. K. Patel 2692264153 18181 14621
11011 70231
257644
5 Banaskantha Shri K. D. Damor 2742-257055 18181 14610
11011702010
254262
6 Bhavnagar Shri K. C. Thakkar 278-2426629 14270 22078
11011 70212
2205588
7 Bharuch Shri B. N. Rajgor 2642-240424
2642-240424
18181 14611
11011 70211
221800
8 Dahod Shri S. S. Damor 2673-223100 18181 14624
11011 70224
265356
9 Dang Shri R. R. Patel   2631-220208 18181 14608
14274 63031
11011 70208
220258
10 Gandhinagar Shri B. B. Pandit 079-2322031
59066
18181 14627
11011 70227
14262 07
11 Jamanagar Shri M. V. Nagani 028-2553321 18181 14606
11011 70206
21551731
12 Junagadh Shri V. J. Shah   285-2630151 18253 84211
11011 70207
 
13 Kheda-Nadiyad Shri P. F. Paradhi 268-2550183 18181 14605
11011 70205
2550588
14 Kutchh-Bhooj Shri M. K. Raval 2832-250156 18181 14604
11011 70204
201877
15 Mehsana Shri R. I. Patel 2762-221171 18181 14611
18253 66128
11011 70213
02766 231415
16 Narmada Shri R. H. Gol 2640-222603 18181 14626
11011 70226
222604
17 Navsari Shri V. G. Modi 2637-232572 18181 14623
18182 78121
11011 70223
235755
18 Panchmahal Shri G. B. Patel 2672-244440 18181 14601
11011 70201
246110
19 Patan Shri S. M. Taral 2766-230025 18181 14622
11011 70222
233501
20 Porbandar Shri M. P. Sukala 286-2253108 18181 14625
11011 70225
251351
21 Rajkot Shri K. D. Bagada 281-2223453 18181 14614
11011 70214
2585528
22 Surendranagar Shri G. D. Kanani 2752-284170 18181 14611
11011 70211
211271
23 Sabarkantha Shri A. K. Rathod 2772-240793 18181 14560
11011 70217
244235
24 Surat Dr. K. R. Zhanzurki 261-2476716 18181 14618
18250 10710
11011 70218
2663168
25 Vadodara Shri R. K. Patel 265-2432048 18181 14615
14270 37788
11011 70215
23234634
26 Valsad Shri M. M. Patel   2632-254228 18181 14616
11011 70216