Education Department
News
Latest News
 
એલીમેન્ટ્રી એજ્યુકેશન ઈન ઈંડીયા પ્રોગ્રેસ ટોવડર્ઝ,યુ.ઈ.ઈ.
ગુજરાત શિક્ષણ સેવા,વર્ગ-૧ (વહીવટી શાખા) માં બદલીના હુકમો બાબત.
ગુજરાત શિક્ષણ સેવા, વર્ગ્-૧ જિલ્લા શિક્ષણાધિકારેી/જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારેી અને તેને સ્ઁલગ્ન જગ્યાઓ અજમાયશેી ધોરણે નિમણુક કરવા બાબત.