તમે કોણ છો ?
કેટલીક મહત્વની વેબસાઇટ્સ
આજના યુગ કમ્‍પ્‍યૂટર - ઇન્‍ટરનેટની મદદ વડે માઉસના કલીક વડે આપ તુરંત માહિતી મેળવી શકો છોઃ આ સંદર્ભમાં કેટલીક ઉપયોગી વેબસાઇટ્સ લિસ્‍ટ અહીં આપીએ છીએઃ
વિભાગવેબસાઇટ્સ
ગુજરાત યુનિવર્સિટી www.gujaratuniversity.edu
સૌરાષ્‍ટ્ર યુનિવર્સિટી www.saurashtrauniversity.edu
હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી www.ngu.ac.in
જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી www.jau.ac.in
ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ www.gujaratvidyapith.org
યુનિવર્સિટી : ગ્રાન્‍ટસ કમિશન :www.ugc.ac.in
ગુજરાત સેકન્‍ડરી એજ્યુકેશન બોર્ડ www.gseb.org
ઓલ ઇન્‍ડિયા કાઉન્‍સિલ ઓફ ટેકનિકલ એજ્યુકેશન www.aicte.ernet.in
ડાયરેકટર ઓફ ટેકનિકલ એજ્યુકેશન, ગુજરાત www.dte.gswan.gov.in
રોજગાર સમાચાર www.gswan.gov.in
બનારસ હિન્‍દુ યુનિવર્સિટી, વારાણસી www.bhu.ac.in
ફિલ્‍મ એન્‍ડ ટેલિવિઝન ઇન્‍સ્‍ટિટયૂટ ઓફ ઇન્‍ડિયા, પુણે www.ftiindia.org
એમ. એસ. યુનિવર્સિટી, વડોદરા www.msub.edu
યુનિવર્સિટી ઓફ બોમ્‍બે, મુંબઇ www.mu.ac.in
નેશનલ ઇન્‍સ્‍ટિટયૂટ ઓફ ડિઝાઇન, અમદાવાદ www.nid.edu
ઇન્‍ડિયાન ઓફ સાયન્‍સ, બૅંગ્‍લોર www.iisc.ernet.in
મદુરાઇ કામરાજ યુનિવર્સિટી, મદુરાઇ www.mkuniversity.org
આઇ.ટી.આઇ. મુંબઇ www.iitb.ac.in
નેશનલ કાઉન્‍સિલ ઓફ હોટેલ મેનેજમેન્‍ટ www.nchmct.org
નેશનલ ઇન્‍સ્‍ટિટયૂટ ઓફ ફેશન ટેકનોલોજી www.niftindia.org
SNDT વિમેન્‍સ યુનિવર્સિટી, મુંબઇ www.sndt.edu
BACKઆગળ જુઓ