ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
વીસીડીની સૂચિ
અ.નં.GIET માસ્‍ટર CD નંબરવિષય કાર્યક્રમ
૧૨૧M-185અંગ્રેજી અંગ્રેજી This & That
અંગ્રેજી બિરબલ
અંગ્રેજી પ્રેઝન્‍ટ પ્રોગરેસીવટેન્‍સ (ચાલુ વર્તમાનકાળ)
સગપણ
સાતપગલા આકાશમા સુનિતા
૧૨૨M-186જનરલ GCERT પરિચય
એક મુલાકાત નીલમ પાંડે
શૈ.મુલાકાત રાજુ દીપ્તી
શૈ.મુલાકાત દીપ્તી રાજુ
૧૨૩M-187મનોવૈજ્ઞાનિક ર્ડા.નવિન મોદી મનોવૈજ્ઞાનિક ટીપ્‍સ ભાગ ૧ થી ૧૩
૧૨૪M-188EDU-શાળા પ્રવેશોત્‍સવ કન્‍યા કેળવણી મહોત્‍સવ અને શાળા પ્રવેશોત્‍સવ વર્ષ ૨૦૦૮ તા.૧૪/૬/૦૮ માન.શિક્ષણમંત્રીશ્રી રમણલાલ વોરા જીલ્‍લો નર્મદા તાલુકો –સાગબારા ગામ-પહુપાડા પાટલા મડુ
૧૨૫M-156વિજ્ઞાનમાનવ જનીન પ્રોજેકટ(ભાગ ૧-ર)
બાયોઇન્‍ફોર્મેટીકસ (ભાગ ૧-ર)
નેનોટેકનોલોજી (ભાગ ૧-ર)
૧૨૬M-157ગુજરાતીનચિકેતા
ઉદયન વિહાર (લાછી છીપણ પર આધારિત)
કૃષ્‍ણ-સુદામા(ભાગ ૧-ર)
કૃષ્‍ણ ગીત
૧૨૭M-159સમાજવિદ્યાસ્‍થાનિક સ્‍વરાજયની સંસ્‍થાઓ(ભાગ ૧ – ર)
ગ્રાહક સુરક્ષા(ભાગ ૧ –ર)
૧૨૮M-160રસના કાવ્‍ય છેલ્‍લો કટોરો ઝેરનો (ઝવેરચંદ મેઘાણી)
કોઇનો લાડકવાયો (ઝવેરચંદ મેઘાણી)
ઉપકારી એનો આત્‍મા(દુલા ભાયા)
પ્રભુ પૂછશે (દુલા ભાયા)
કરો રમકડાં કૂચકદમ (કાવ્‍ય)
સિંહની પરોણાગત (રમણલાલ સોની)
પાછળ જુઓ
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21