ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઇટ મેપ
મદદ
Advanced search
English
ગુજરાતી
Colleges
સરકારી
ક્રાંત‍િગુરૂ શ્‍યામજી કૃષ્‍ણવર્મા કચ્‍છ યુન‍િવર્સ‍િટી
ક્રમ કોલેજો એનએએસી ગ્રેડ
આર્ટસ & સાયન્સ કોલેજ
આર.આર.લાલન કોલેજ, ભૂજ જિ.કચ્‍છ B
આર્ટ્સ & કોમર્સ કોલેજ
સરકારી વિનયન અને વાણિજ્ય કોલેજ, રાપર, જિ. કચ્છ  
સાયન્સ કોલેજ
સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજ, માંડવી જિ.કચ્‍છ