છેલ્લા સમાચાર

વધારે »


અમારો ઇરાદો
દેશના યુવાનોમાં વર્તણૂક, હિંમત, ભાઇચારો, શિસ્તષ, નેતાગીરી, બિન-સાંપ્રદાયિક દ્રષ્ટિ , સાહસની ભાવના અને નિઃસ્વા ર્થ સેવાના આદર્શો વિકસાવવા.GSWAN

Vibraint Gujarat 2015

SEARCH YOUR NAME IN THE VOTERS LIST
વપરાશકર્તાઓ : 843451 ડિસક્લેમર