કર્મચારીગણ અને સંકલન શાખા
રક્ષામંત્રી પ્રશસ્તિ‍પત્ર વિજેતાઓ

વર્ષ

ક્રમાંક અને નામ

યુનિટ

૧૯૯૯

એન.સી.સી./૧૭૧૩૬ કેપ્‍ટન શૂરબીરચંદ રમોલા

૩ યુપી(૧) કંપની એન.સી.સી., ઉત્તરકાશી

૨૦૦૦

આ વર્ષમાં કોઇ પારિતોષિક નથી.

-

૨૦૦૧

સિનિયર ડિવિઝન / ૯૮ /૮૩૩૮૫ સિનિયર અન્‍ડર ઓફિસર સંદિપકુમાર દાસ

૧ ગુજ કંપની-૧ એન.સી.સી. ભૂજ

વપરાશકર્તાઓ : 939552 ડિસક્લેમર