ઇ-નાગરિક
સંક્ષેપાક્ષરોની યાદી

એ ડબલ્યુ પી એન્ડ બી

એન્યુઅલ વર્ક પ્લાન

બીઆરસી

બ્લોક રિસોર્સ સેન્ટર્સ

બીઆરસી કો.

બ્લોક રિસોર્સ સેન્ટર્સ કો. ઓર્ડિનેટર

બીઆરજી

બ્લોક રિસોર્સ ગ્રુપ

બીઆરપી

બ્લોક રિસોર્સ પર્સન

બાલા

બિલ્ડીંગ એઝ લર્નિંગ એઇડ

કેલ

કોમ્પ્યુટર એઇડેડ લર્નિંગ

સીઆરસી

કલ્સ્ટર રિસોર્સ સેન્ટર

સીઆરસી કો.

કલ્સ્ટર રિસોર્સ સેન્ટર કો.ઓર્ડિનેટર

સીઆરજી

કલ્સ્ટર રીસોર્સ ગ્રુપ

સીડબલ્યુએસએન

ચાઇલ્ડ વીથ સ્પેશિયલ નીડ

ડાયટ

ડિસ્ટ્રીકટ ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ એજયુકેશન એન્ડ ટ્રેનિંગ

ડાયસ

ડિસ્ટ્રીકટ ઇન્ફોર્મેશન સીસ્ટમ ફોર એજયુકેશન

ડીપીઇપી

ડિસ્ટ્રીકટ પ્રાયમરી એજયુકેશન પ્રોગ્રામ

ડીપીઓ

ડિસ્ટ્રીકટ પ્રોજેકટ ઓફિસ

ડીઆરજી

ડિસ્ટ્રીકટ રિસોર્સ ગ્રુપ

ડીએસઇએન્ડએલ

ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સ્કુલ એજયુકેશન એન્ડ લાયબ્રેરી

ઇસી

એકઝીકયુટીવ કમિટી

ઇસીસીઇ

અર્લી ચાઇલ્ડહુડ કેર એન્ડ એજયુકેશન

ઇડીઆઇ

એજયુકેશનલ ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્ષ

ઇઇ

એલીમેન્ટ્રી એજયુકેશન

એફએઓ

ફાયનાન્સ એન્ડ એકાઉન્ટસ ઓફિસર

જીઇઆર

ગ્રોસ એનરોલમેન્ટ રેશિયો

જીઓઆઇ

ગર્વમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા

જીસીઇઇ

ગુજરાત કાઉન્સીલ ઓફ એલીમેન્ટ્રી એજયુકેશન

એચએમ

હેડ માસ્તર

આઇટી

ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી

જેઆરએમ

જોઇન્ટ રીવ્યુ મિશન

કેજીબીવી

કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલય

એલઇપી

લર્નિંગ એન્હાસમેન્ટ પ્રોગ્રામ

એમસીએસ

મોડેલ કલ્સ્ટર સ્કુલ

એમએચઆરડી

મીનીસ્ટ્રી ઓફ હ્યુમન રીસોર્સ ડેવલપમેન્ટ

આગળ જુઓ
વપરાશકર્તાઓ : 3208588 © કોપીરાઇટ ૨૦૦૭-૨૦૦૮ શિક્ષણ વિભાગ. સર્વાધિકાર સુરક્ષિત.
છેલ્લા સુધારાની તારીખ :29/8/2017
ડિસક્લેમર